Meeskond FEST24 hooajal

Tutvu talentidega, kes sel aastal projektis kaasa löövad

Juhtkond

Tel: +372 53006581

Meeskonna kapten

Kristjan Taimla

Tel: +372 55977107

Peainsener

Karl Robin Tiislär

Tel: +372 59031917

Dünaamika kapten

Robert-Juss Soe

Tel: +372 53008371

Isejuhtiva kapten

Anna Sihvart

Tel: +372 58375071

Jõuülekande kapten

Oskar Järg

Tel: +372 59078899

Komposiidi kapten

Mikk Saarse

Tel: +372 56874287

Elektroonika kapten

Danel Tiitma

Tel: +372 5151392

Vedrustuse kapten

Risto Pärn

Alammeeskonnad

Administratiivmeeskonna eesmärk on kajastada FS Team Tallinna tegemisi ning tõsta teadlikkust projektist. Seda tehakse nii läbi meedia, sotsiaalmeedia, üritustel osalemise kui ka koolide külastamise. Alammeeskond tegeleb ka toetajate otsimisega, kes teevad võimalikuks projekti elluviimise ning panustavad tulevaste inseneride pealekasvu. Lisaks kuuluvad meeskonna vastutusvaldkonda ka mälestuste jäädvustamine, veebilehe arendamine ning äriplaani koostamine ja esitamine.

Saara Suurkivi

Administratiivi kapten

TalTech Toidu- ja biotehnoloogia BSc

FEST23/24

Cer-Lyn Luhasaar

Veebileht

TalTech Äriinfotehnoloogia BSc

FEST23/24

Alammeeskonna töö seisneb komposiitmaterjalidest detailide projekteerimises ja tootmises. Komposiidi meeskonna vastutusalasse langevatest projektidest suuremad on vormeli monokokk- kere, akukast, vahesein ja kogu aerodünaamika paketi struktuurne lahendus. Detailide projekteerimisel kasutatakse isearendatud arvutusmooduleid, käsiarvutusi ja FEM analüüse. Lisaks tehakse igale detailile tootmisjoonised. Olenevalt detaili geomeetriast ja vajalikest tolerantsidest, töötatakse välja tootmistehnoloogia ja projekteeritakse detailile tootmiseks vajalikud vormid.

Mikk Saarse

Kapten

TalTech: integreeritud tehnoloogiad BSc

FEST22/23/24

Henri Nurmela

Iste

TalTech Elektroenergeetika ja Mehhatroonika BSc

FEST22/23/24

Tanel Palmsaar

SES, Inserdid

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST22/23/24

Robin Hendrik Vint

LiDARi kinnitus

TTK Autotehnika BSc

FEST23/24

Alammeeskonnas arendatakse välja tarkvara, mis on vajalik vormeli autonoomseks sõitmiseks ilma inimese abita. Meeskonna ülesanded saab panna kolme suuremasse kategooriasse. Esiteks maailma nägemine ja tajumine. See hõlmab endas erinevatelt sensoritelt andmete kogumist ja töötlemist. Teiseks on vaja aru saada, milline on vormeli positsioon ja orientatsioon maailmas ning samuti on selle jaoks vaja luua virtuaalne maailm. Selle ülesande jaoks kasutatakse eelnevas kategoorias kätte saadud andmeid. Kolmandaks on vaja planeerida rada ja vormelit juhtida. Raja planeerimiseks on vaja aru saada, kus vormel asub ning milline on maailm tema ümber. Planeeritud raja põhjal arvutatakse välja optimaalseimad juhtimiskäsud ning need edastatakse mootoritele.

Anna Sihvart

Kapten

TalTech tootearendus
ja robootika BSc

FEST23/24

Tanel Tallo

Juhtivinsener

TalTech Informaatika BSc

FEST23/24

Alammeeskonna liikmed tegelevad sõidukile mõjuvate füüsikaliste nähtuste hindamise ning mõjutamisega, eesmärgiks selle maksimaalse võimekuse saavutamine. Meeskond hõlmab teemadena konseptsiooni arendust, ringiaja simulatsiooni, vedrustuskinemaatikat, aerodünaamikat, mootorite juhtimissüsteemi ning ülddünaamikat. Lisaks enda vastutusalale on liikmetel tähtis ülesanne teistele inseneridele projekteerimissisendite loomine. Erinevalt teistest meeskonna osadest on dünaamika töö teoreetiline, kuid mõjutab enim sõidukit kui tootearendus projekti.

Robert-Juss Soe

Kapten

TTK Masinaehitus BSc

FEST22/23/24

Mattias Laos

Üldine VD

TTK Masinaehitus BSc

FEST20/21/22/23/24

Maano Maasikmets

Aerodünaamika & CFD

TalTech tootearendus ja tootmistehnika MSc

FEST20/21/22/23/24

Ben Eilaste

Aerodünaamika & CFD

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST23/24

Raul Mihkel Anton

Aerodünaamika & CFD

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST23/24

Alammeeskond vastutab vormeli madalpingesüsteemi eest. Peamiselt tegelevad meeskonna liikmed juhtmestuse ja trükkplaatide disainimise ning tootmisega. Olenevalt trükkplaadist ka programmeerimisega. Valdav enamus vormelis olevatest trükkplaatidest on isearendatud. Trükkplaatidel on väga erinevaid ülesandeid: mitmed turvasüsteemid, madalpingesüsteemi toide, andmehõive, informatsiooni kuvamine juhile ja nii edasi. Juhtmestus seob kõik elektroonika komponendid omavahel kokku võimaldades suhtlust läbi CAN võrgu.

Danel Tiitma

Kapten

TalTech Riistvaraarendus ja programmeerimine BSc

FEST22/23/24

Jõuülekande meeskonna ülesandeks on panna akupakki salvestatud elektrienergia toimel vormel sõitma. Selleks projekteerivad alammeeskonna insenerid vajaliku mahutavuse ning pingega akupaki, võimalikult efektiivse pingevaheldi ja mootorid, sobiva ülekandeteguriga planetaarülekande ja kogu auto jahutussüsteemi. Kuna nimetatud komponentidest enamus sisaldab kõrgepinget, siis pannakse suurt rõhku ohutusele ning töökindlusele. Selleks tehakse iga süsteemi puhul läbi nii käsitsiarvutused kui ka kasutatakse analüüsiprogramme ning tulemusi valideeritakse reaalsete katsete näol.

Oskar Järg

Kapten

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST21/22/23/24

Raigo Seppago

Isearendatud inverter

TalTech elektrotehnika ja mehhatroonika MSc

FEST21/22/23/24

Martin Meras

Mootorid

TalTech: energiamuundus- ja juhtimissüsteemid MSc

FEST21/22/23/24

Hans Anniste

Isearendatud inverter

TalTech: lektroonika ja kommunikatsiooni tehnoloogia MSc

FEST19/20/22/24

Maiko Mägi

Akupaki mudel

TTK Autotehnika BSc

FEST21/22/23/24

Karl Kaarlõp

Jahutus

TalTech Tootearendus ja Tootmistehnika MSc

FEST19/20/23/24

Maia-Liisa Veldi

Akumoodulid

TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika BSc
BSc

FEST23/24

Alammeeskonnas õpitakse projekteerima ja tootma mehaanilisi süsteeme. Meeskonna ülesandeks on teha vormelile piduri- ja roolisüsteem, vedrustus ning kõik sinna juurde kuuluv – nende projekteerida on kõik detailid, mis ühendavad kere asfaldiga. Kõikidele detailidele tehakse tugevusarvutused või FEM tugevusanalüüs, enne tootmist tehakse korrektsed tootmisjoonised ning määratakse tolerentsiahelad.

Risto Pärn

Kapten

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST23/24

Robin Saarniit

Nurgakoost

TTK Autotehnika BSc

FEST22/23/24

Karl-Rasmus Uibo

Ülekanne

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST23/24

Madis Laaser

Stabilisaatorid

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST22/23/24

Helar Pullisaar

Pedalbox

TalTech tootearendus ja robootika BSc

FEST22/23/24

Sebastian Mikael Magagni

Upright

TTK Masinaehitus BSc

FEST21/22/23/24

Scroll to Top