Meeskond FEST23 hooajal

Tutvu talentidega, kes sel aastal projektis kaasa löövad

Juhtkond

Tel: +372 53006581

Meeskonna kapten

Kristjan Taimla

Tel: +372 53441986

Peainsener

Karl Kaarlõp

Tel: +372 56849700

Dünaamika kapten

Mattias Laos

Tel: +372 55977107

Komposiidi kapten

Karl Robin Tiislär

Tel: +372 53014776

Isejuhtiva kapten

Karl Mihkel Seenmaa

Tel: +372 56929122

Jõuülekande kapten

Raigo Seppago

Tel: +372 56874287

Elektroonika kapten

Danel Tiitma

Tel: +372 53759272

Vedrustuse kapten

Robin Saarniit

Tel: +372 53456403

Admini kapten

Saara Suurkivi

Tutvu alammeeskondadega

Alammeeskonna liikmed tegelevad sõidukile mõjuvate füüsikaliste nähtuste hindamise ning mõjutamisega, eesmärgiks selle maksimaalse võimekuse saavutamine. Meeskond hõlmab teemadena konseptsiooni arendust, ringiaja simulatsiooni, vedrustuskinemaatikat, aerodünaamikat, mootorite juhtimissüsteemi ning ülddünaamikat. Lisaks enda vastutusalale on liikmetel tähtis ülesanne teistele inseneridele projekteerimissisendite loomine. Erinevalt teistest meeskonna osadest on dünaamika töö teoreetiline, kuid mõjutab enim sõidukit kui tootearendus projekti.

Alammeeskond vastutab vormeli madalpingesüsteemi eest. Peamiselt tegelevad meeskonna liikmed juhtmestuse ja trükkplaatide disainimise ning tootmisega. Olenevalt trükkplaadist ka programmeerimisega. Valdav enamus vormelis olevatest trükkplaatidest on isearendatud. Trükkplaatidel on väga erinevaid ülesandeid: mitmed turvasüsteemid, madalpingesüsteemi toide, andmehõive, informatsiooni kuvamine juhile ja nii edasi. Juhtmestus seob kõik elektroonika komponendid omavahel kokku võimaldades suhtlust läbi CAN võrgu.

Alammeeskonna töö seisneb komposiitmaterjalidest detailide projekteerimises ja tootmises. Komposiidi meeskonna vastutusalasse langevatest projektidest suuremad on vormeli monokokk- kere, akukast, vahesein ja kogu aerodünaamika paketi struktuurne lahendus. Detailide projekteerimisel kasutatakse isearendatud arvutusmooduleid, käsiarvutusi ja FEM analüüse. Lisaks tehakse igale detailile tootmisjoonised. Olenevalt detaili geomeetriast ja vajalikest tolerantsidest, töötatakse välja tootmistehnoloogia ja projekteeritakse detailile tootmiseks vajalikud vormid.

Alammeeskonnas arendatakse välja tarkvara, mis on vajalik vormeli autonoomseks sõitmiseks ilma inimese abita. Meeskonna ülesanded saab panna kolme suuremasse kategooriasse. Esiteks maailma nägemine ja tajumine. See hõlmab endas erinevatelt sensoritelt andmete kogumist ja töötlemist. Teiseks on vaja aru saada, milline on vormeli positsioon ja orientatsioon maailmas ning samuti on selle jaoks vaja luua virtuaalne maailm. Selle ülesande jaoks kasutatakse eelnevas kategoorias kätte saadud andmeid. Kolmandaks on vaja planeerida rada ja vormelit juhtida. Raja planeerimiseks on vaja aru saada, kus vormel asub ning milline on maailm tema ümber. Planeeritud raja põhjal arvutatakse välja optimaalseimad juhtimiskäsud ning need edastatakse mootoritele.

Alammeeskonnas õpitakse projekteerima ja tootma mehaanilisi süsteeme. Meeskonna ülesandeks on teha vormelile piduri- ja roolisüsteem, vedrustus ning kõik sinna juurde kuuluv – nende projekteerida on kõik detailid, mis ühendavad kere asfaldiga. Kõikidele detailidele tehakse tugevusarvutused või FEM tugevusanalüüs, enne tootmist tehakse korrektsed tootmisjoonised ning määratakse tolerentsiahelad.

Jõuülekande meeskonna ülesandeks on panna akupakki salvestatud elektrienergia toimel vormel sõitma. Selleks projekteerivad alammeeskonna insenerid vajaliku mahutavuse ning pingega akupaki, võimalikult efektiivse pingevaheldi ja mootorid, sobiva ülekandeteguriga planetaarülekande ja kogu auto jahutussüsteemi. Kuna nimetatud komponentidest enamus sisaldab kõrgepinget, siis pannakse suurt rõhku ohutusele ning töökindlusele. Selleks tehakse iga süsteemi puhul läbi nii käsitsiarvutused kui ka kasutatakse analüüsiprogramme ning tulemusi valideeritakse reaalsete katsete näol.

Administratiivmeeskonna eesmärk on kajastada FS Team Tallinna tegemisi ning tõsta teadlikkust projektist. Seda tehakse nii läbi meedia, sotsiaalmeedia, üritustel osalemise kui ka koolide külastamise. Alammeeskond tegeleb ka toetajate otsimisega, kes teevad võimalikuks projekti elluviimise ning panustavad tulevaste inseneride pealekasvu. Lisaks kuuluvad meeskonna vastutusvaldkonda ka mälestuste jäädvustamine, veebilehe arendamine ning äriplaani koostamine ja esitamine.

Scroll to Top